ACE Försäkringar har bl a BarnAktiv som är en olycksfallsförsäkring som alla barn oavsett förutsättningar kan bli försäkrade genom (ingen traditionell hälsodeklaration behövs).

Adress:
Box 868, 101 37 Stockholm