AKLA utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för första hjälpen, sjukvården och hygien.

Adress:
Box 534, 182 15 Danderyd