Akrobok är ett förlag med inrikting på bilderböcker för barn. Fokus är störst på barnen men även på den vuxne som oftast är den som köper, lånar och läser böckerna för sina små. En bra barnbok kan följa en hela livet och genom generationer. Därför tycker Akrobok att det är viktigt att satsa på kvalitet och hållbarhet av själva produkten.

Adress:
Sjötullgatan 72, 826 50 Söderhamn