Tillverkare av olika läkemedel, både receptbelagda och receptfria.

Adress:
Box 5196, 200 71 Malmö