Grossist inom inredningsprodukter. Är bl a agent för det franska märket Atelier lzc.

Adress:
Box 7159, 402 33 Göteborg