Mamatoola är distributör av skötväskor från brittiska Storksak och Babymel.

Adress:
Greve allè 8, 2650 Hvidovre, Danmark