Tillverkare av sportflaskor.

Adress:
Industrigatan 2, Box 83, 464 22 Mellerud