Booby Trapper är en amningssjal som ger dig och barnen avskildhet under amningsstunden.

Adress:
 Se hemsida