Brighthelmet utvecklar och tillverkar en cykelhjälm med inbyggd belysning.

Adress:
Kvickrotsgränd 132, 165 76 Hässelby