Företag som inriktar sig på pappersprodukter med presentkaraktär, från i huvudsak Amerika och England. Företaget består både av grossistverksamhet och detaljistverksamhet med butik i Göteborg.

Adress:
Täljstensvägen 1, 443 61 Stenkullen