Chartis är ett internationellt försäkringsbolag som bl a har barnolycksfallsförsäkringar.

Adress:
Drottninggatan 82, 103 69 Stockholm