The Walt Disney Company Nordic är en del av medie- och underhållningskoncernen The Walt Disney Company. Det svenska kontoret ingår i den nordiska verksamheten och är företagets lokala representant med ansvar för distribution av filmer till bio och hemmabruk, försäljning och distribution av tv-program och -kanaler, licensförsäljning för produktion av konsumentprodukter, försäljning av spel och onlineprodukter, lokal representation för Disney-parkerna samt den löpande driften av Disney Store.

Adress:
Box 181, 101 23 Stockholm