Importör och distributör av barnprodukter. Representerar bland annat Bobux, Brokiga och Lipfish.

Adress:
Landsvägen 30, 192 70 Sollentuna