Tillverkar och designar bl a en fåtölj som även fungerar som lekmöbel.

Adress:
Frodegatan 2A, 753 27 Uppsala