Peppes barnmat tillverkar och säljer barnmat för åldern 6 månader till 1,5 år. Maten görs på färska, kravodlade produkter som nästan uteslutande är närodlade i Dalarna. Peppe själv heter egentligen Giuseppe Perricci och är italiensk kock.

Adress:
Bockgatan 8, 795 35 Rättvik