Piggyback Rider är ett annorlunda bärhjälpmedel för lite större barn. Med en Piggyback Rider kan ditt barn stå och hänga på din rygg, ett bekvämare sätt än att bära på rygg eller axlar utan hjälpmedel.

Adress:
 Se hemsida