Tillverkare av förbrukningsartiklar för hemmet.

Adress:
Box 1120, 432 15 Varberg