Språklek är en kombination av information och webbutik. Bakom Språklek står en logoped som arbetar för att främja barns språkutveckling – både den typiska och när det är problem. Förutom med språkutveckling och språkstörning arbetar man med dyslexi och dyskalkyli. I webbutiken finns språkutvecklande böcker och spel.

Företagsnamn:
SPRÅKLEK
Adress:
Domherrevägen 16, 871 65 Härnösand