Svenk tillverkare av bl a barnmöbler, vagga, och pottstol och skrinda.

Adress:
Olsvägen 11, 342 50 Vislanda