Swedbank är förutom bank även försäkringsbolag med försäkringar för såväl gravida som barn.

Adress:
 Se hemsida