Tillverkare av bl a febertermometrar.

Adress:
Sven Källfelts g. 18 Nya Varve, 426 71 Västra Frölunda