AstraZeneca är ett globalt, bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av läkemedel.

Adress:
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje