Skandinavisk agent för varumärken som Anne-Claire Petit och Kragh Rosenberg.

Adress:
Lethsvej 1, 4700 Næstved, Danmark