Didymos är en tysk tillverkare av bl a vävda bärsjalar.

Adress:
 Se hemsida