Moderna är ett försäkringsbolag som bland annat erbjuder barnförsäkringar.

Adress:
Box 4226, 203 13 Malmö