Tillverkare av hushållsapparater och bland dem leksaker som elvispar och kaffakokare för barn.

Adress:
Box 58, 163 91 Spånga