Nyheter

Livsmedelsverket: Se upp med risprodukter till små barn

Livsmedelsverket har undersökt 92 livsmedel för baby och barn. Vissa produkter innehåller arsenik, bly och kadmium på en nivå som kan vara skadligt om barnen äter ensidigt.

Livsemedelsverket: Se upp med risprodukter till små barn

Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket, råder föräldrar att variera barnens mat, både att ge olika sorters mat och att variera mellan olika märken.

Livsmedelsverket har gjort en fördjupad undersökning av barnmat, för att få mer kunskap om hur stora problemen är med tungmetaller och skadliga halter mineraler. Viss barnmat innehåller tungmetallerna arsenik, bly och kadmium i varierande grad. Halterna överskrider inte de lagstiftade gränsvärden som finns, men kan i vissa fall ändå innebära en hälsorisk för små barn. – Halterna av tungmetaller måste sänkas ytterligare. Företagen har ett ansvar att noggrant välja ut och kontrollera sina råvaror. I EU pågår också en översyn av lagstiftningen och Livsmedelsverket jobbar för att gränsvärdena ska sänkas till en nivå som bättre skyddar barnen, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.
Se upp med risprodukterSamtliga risprodukter som undersökts – gröt, välling och risdrycker – innehöll arsenik. Särskilt risdrycker skulle kunna innebära en hälsorisk för små barn, eftersom de ofta används som ersättning för mjölk till exempelvis mjölkallergiska barn och därför används under en lång tid. – Även andra studier av risdrycker visar liknande resultat. Vi ser så pass allvarligt på det här att vi avråder föräldrar från att ge risdrycker till barn under sex år, säger Emma Halldin Ankarberg. Barngröt och välling av ris konsumeras under en kortare period i livet och även om de också innehåller arsenik behöver de inte undvikas helt. Däremot rekommenderar Livsmedelsverket att föräldrar inte alltid ger risbaserad gröt och välling, utan variera med andra sorter. I dag finns ingen reglering av arsenikhalten i livsmedel, men arbetet för att införa ett gränsvärde för arsenik i ris i EU pågår.
Varierad mat minskar riskenLivsmedelsverket har analyserat 92 olika livsmedel för barn: modersmjölksersättning, gröt, välling och livsmedel för speciella medicinska ändamål. Även vegetabiliska drycker som används som alternativ till mjölk ingår i undersökningen. Förutom arsenik, bly och kadmium har mineralerna järn, koppar och mangan analyserats.– Liksom andra studier visar våra resultat att det finns skadliga ämnen i barnmat. Vi råder därför föräldrar att variera barnens mat, det vill säga att ge olika sorters mat, och att variera mellan olika märken. På det sättet minskar risken att fastna för en produkt som har högre halter av någon metall, säger Emma Halldin Ankarberg.
Här finns mer informationLivsmedelsverket har mycket information på sin hemsida.
Pressmeddelandet: Fortsatta problem med tungmetaller i barnmat
Information till föräldrar
Information till vårdpersonal (läs om ditt barn får sondnäring eller näringstillskott)
Hela rapporten på svenska

Läs också...

Barnnet redaktionen
Vi som skriver här är vår kära Barnnet redaktion, vi skriver nästan enbart om barnprylar och anser oss själva som experter på området. Barnnet.se har funnits sedan 2007 så vi har varit med i barnsvängen en lång tid och fullkomligt älskar barnprodukter.