Nyheter

Över hälften av mammorna har problem med amningen

58 % av svenska mammor upplever problem med att amma, det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Philips. Många mammor berättar att stödet från sjukvården är bristfälligt, särskilt om amningen har varit problematisk. Drygt hälften upplever bristande information om amning inför förlossningen och 20 procent är missnöjda med det stöd man har fått efter förlossningen.

Över hälften av mammorna har problem med amningen

En färsk Sifo-undersökning som gjorts uppdrag av Philips visar att allt fler mammor upplever svårigheter med amningen. 6 av 10 uppger att man någon gång haft problem – en ökning på 7 procentenheter jämfört med 2015. Samtidigt visar undersökningen att många ammande mammor inte är nöjda med stödet från sjukvården. Hälften önskar att sjukvården givit dem mer information om amning inför förlossningen och drygt 1 av 5 är direkt missnöjda med den hjälp man har fått efter förlossningen.

Bland de som upplevt osäkerhet med amningen är så många som 1 av 3 missnöjda med sjukvårdens stöd. – Amning kan vara avgörande för barnets välmående och framtida hälsa. Men vi ser att allt fler nyblivna mammor upplever svårigheter med amningen och därför är det otroligt viktigt att utbildad vårdpersonal ger det stöd som efterfrågas, säger Anette Ekström, barnmorska och professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Majoriteten önskar ta del av rådgivning genom personliga besök. Drygt 2 av 3 vill helst ha rådgivning via besök på BVC och fler än hälften vill ha det genom att mötas på sjukhuset. Endast 7 procent av de tillfrågade kvinnorna önskar ta del av rådgivningen digitalt, genom exempelvis videosamtal. I studien framgår också att drygt 1 av 5 kvinnor har känt sig tveksamma inför att amma. De största faktorerna till oro är man tidigare upplevt problem (42 %), att man inte tror att mjölken ska räcka till (41 %), att det är svårt att få till en fungerande amning (38 %) samt att man upplever oro kring att amma i offentliga sammanhang (27 %).Undersökningen visar även att allt fler använder bröstpump som komplement till amningen. Nära 8 av 10 gör detta, en ökning på 7 procentenheter jämfört med 2015. Den vanligaste orsaken är att kunna dela matningen med någon närstående (46 %) samt för att öka eller upprätthålla mjölkproduktionen. Majoriteten av mammorna (51 %) använder bröstpump på eget initiativ – endast en tredjedel fick rekommendationen av barnmorska eller sjuksköterska på BB att använda en bröstpump.

– Vi vill verka som en länk mellan sjukvård och patient. Med denna undersökning vill vi förbättra kunskaper om attityder kring amning och på så vis öka förutsättningarna för en välfungerande amningsperiod för nyblivna föräldrar, säger Matilda Åberg-Wennerholm, nordiskt ansvarig för professional relations, Personal Health, Philips.

Fakta från undersökningen:

  • 19 % uppger att de är missnöjda med stödet från sjukvården gällande amning
  • 20 % uppger de känner sig tveksamma till att amma
  • 58 % uppger att de någon gång upplevt problem med att amma
  • 53 % uppger att de någon gång har haft mjölkstockning
  • 5 % uppger att de inte ammar sina barn
  • 60 % uppger att de övervägt att donera bröstmjölk
  • 4 % uppger att de har donerat bröstmjölk

Om undersökningen
På uppdrag av Philips har TNS Sifo intervjuat 500 ammande kvinnor i Sverige kring deras erfarenhet av amning. Kvinnorna var i åldern 20-45 år och med barn under 3 år. Undersökningen genomfördes mellan den 27 februari och den 13 mars 2017.

Läs också...

Barnnet redaktionen
Vi som skriver här är vår kära Barnnet redaktion, vi skriver nästan enbart om barnprylar och anser oss själva som experter på området. Barnnet.se har funnits sedan 2007 så vi har varit med i barnsvängen en lång tid och fullkomligt älskar barnprodukter.