Nyheter

Spel inspirerar till storytelling

Skapa en gemensam berättelse med korten i spelet Det var en gång…

Spel inspirerar till storytelling

Det var en gång… från Binnova är en kortlek med berättarkort som inspirerar till storytelling. Man blandar bilderna i kortleken och lägger dem med baksidan upp. En deltagare tar ett kort och börjar berätta en historia med utgångspunkt från bilden. Nästa tar ett nytt kort och fortsätter berättelsen, med koppling till den nya bilden.Resultatet blir en unik berättelse som styrs av slumpen och deltagarnas fantasi! Man skapar helt enkelt en berättelse tillsammans.Kortleken består av 42 bilder av Birgitta Folcker-Sundell samt 10 blanka för egna teckningar/idéer. Det ingår en svensk och en engelsk instruktion samt förslag på hur man kan variera spelet.Det var en gång… säljs bland annat på Pocketshop, Smarta Saker och FormDesignCenter i Malmö.Mer information hittar du på
Binnovas hemsida.

Läs också...

Barnnet redaktionen
Vi som skriver här är vår kära Barnnet redaktion, vi skriver nästan enbart om barnprylar och anser oss själva som experter på området. Barnnet.se har funnits sedan 2007 så vi har varit med i barnsvängen en lång tid och fullkomligt älskar barnprodukter.