Nyheter

Åtta av tio 4-åringar sitter fel – och farligt – i bilen

Svenska föräldrar vänder barnen framåt för tidigt i bilen, visar en ny undersökning.

Åtta av tio 4-åringar sitter fel - och farligt - i bilen

Barn bör sitta bakåtvända i bilen tills de fyller 5 år, enligt NTF. 8 av 10 svenska 4-åringar sitter fel – och farligt – i bilen, enligt Britax undersökning.

77 procent av landets föräldrar vänder sitt barn framåt i bilen innan det hunnit fylla fem år. Detta trots att de allmänna rekommendationerna är att barn som är fyra år eller yngre skyddas bättre när de sitter i bakåtvända bilbarnstolar. Det visar en undersökning som Britax låtit göra.
Bättre trångt än livsfarligtÖver hälften av föräldrarna (52%) anger brist på benutrymme som anledning till att de vänder barnen framåt för tidigt. Men det är något som oftast bekymrar föräldrarna – inte barnen, enligt Tommy Pettersson som är laboratoriechef på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). – Barns skelett är mjukare än vuxnas och de kan leka med benen i samma position i timmar utan att få ont. Det är förståeligt att föräldrar tror att det är obekvämt för barnen eftersom de relaterar till hur de själva skulle känna, säger Tommy Pettersson och fortsätter: – Det är bättre är att barnen sitter trångt än livsfarligt: ett barn som vänds framåt för tidigt riskerar få mycket allvarligare skador vid en krock än om det sitter bakåtvänt.

NTF:s råd

På NTF:s webbplats får du svar på alla frågor om säkerhet för barn i bil.

NTF.se
Britax säkerhetsexpertis

På Britax webbplats kan du läsa mer om Britax säkerhetsarbete.

Besök Britax.se
500 svenska föräldrar med barn mellan 0–11 år deltog 500 i undersökningen, som också visar att många inte följer, eller ens känner till de råd som NTF ger.
Bristande kunskap om barnsäkerhetYtterligare en anledning till att så många av landets föräldrar vänder barnen för tidigt är att det inte vet när det är dags att flytta sitt barn till sin nästa bilbarnstol. Det uppges av 18% av föräldrarna. Hälften (49%) anger dessutom att man inte känner till de rådande säkerhetsföreskrifterna kring barnsäkerhet i bilen.– Det är oroväckande att så många av landets föräldrar känner sig osäkra på vilka lagar och regler som gäller med barn i bilen. Att låta barn åka bakåtvänt så länge som möjligt är kanske det mest enkla och bästa tipset för maximal säkerhet, säger Paul Gustavsson, global vd på Britax. Britax stödjer NTF:s råd att välja en plustestad bilbarnstol som tillåter barnet att sitta bakåtvänt upp till 25 kg. Plustestet mäter till exempel även de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkrock. Plustestet är en frivillig provning som utförs av de bilbarnstolstillverkare som vill påvisa kvaliteter utöver de som ingår obligatoriskt i ECE R 44. Plustest -provningen är utvecklad i samarbete mellan VTI, NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), Folksam, SIS (Swedish Standards Institute), Volvo och företrädare för bilbarnstolstillverkare. Transportstyrelsen utfärdar sedan E-godkännandet efter provning hos VTI för de stolar som testats i Sverige.

Läs också...

Barnnet redaktionen
Vi som skriver här är vår kära Barnnet redaktion, vi skriver nästan enbart om barnprylar och anser oss själva som experter på området. Barnnet.se har funnits sedan 2007 så vi har varit med i barnsvängen en lång tid och fullkomligt älskar barnprodukter.