Nyheter

Så ger du ditt barn bra självkänsla – 10 konkreta tips

”Jag känner livet i mig”, sa Madicken. Så vill vi att våra barn ska känna varje minut av sina liv. Att de är friska, glada och nöjda och har en god självkänsla. Men hur ska vi uppnå det? Författaren Charlotta Lagerberg-Thunes delar här med sig av sina bästa tips för hur du som förälder ger ditt barn bra självkänsla.

Så ger du ditt barn bra självkänsla - 10 konkreta tips

10 tips. Författaren Charlotta Lagerberg-Thunes ger sina 10 bästa tips för att stärka barns självkänsla.

Vi föräldrar låter oftast barnen vara barn i hemmets mjuka vrå, där får de bejaka barnet inom sig. Vara som man är i den ålder som man är i. Men när barnen sätter sig framför teven för att se på barnprogram hamnar de fort i en annan värld, en värd där de lär sig hur lätt man kan bli hissad för att strax därefter bli dissad och röstas ut i program där små barn leker vuxna med smink och glitter. De får fixa rummet och lära sig laga pesto. Robinsson-fenomen med dissningar och utseendefixeringar blir allt vanligare för både stora och små. Då är det ganska lätt att tappa tron på att man som barn duger. Det är ganska svårt att tro att ”good enough”-tänkandet fortfarande gäller. Det är ganska lätt att redan som ett litet barn känna sig stressad och pressad. Tack och lov finns det en massa saker vi som föräldrar kan göra, för att redan från tidig ålder bygga upp och stärka våra barns självkänsla.
10 tips: Så ger du ditt barn bra självkänsla1. Barns självkänsla byggs upp när de är små. Det är viktigt att uppmuntra. Du kan aldrig uppmuntra för mycket! Barn behöver hissas inte dissas!2. Det är viktigt att se varje barn och ställa rimliga krav på barnet, som det har förmåga att kunna leva upp till. 3. Vår självkänsla betingas av de självbilder som vi byggt in redan när vi är små. Dessa självbilder har alltid en känsla anknuten till sig. Det rör sig om en form av känslominnen. Om de känslominnena bär på negativa omdömen som föräldrar har gett barnet tidigt i livet återaktualiseras dem och barnet lär sig självförakt och självkritik. Bestraffa inte barnet och undvik negativa omdömen. 4. Barn behöver stöttning och vägledning. 5. Barn behöver tid och trygghet. Barn behöver närhet och omsorg.6. Barn behöver vuxna som finns tillhands och varje barn har rätt att bli lyssnad på. Barn behöver få vara just så unika som varje barn är.7. Barn behöver föräldrar som är närvarande.8. Undvik att ge beröm som utgår från barnets prestationer hela tiden.9. Bekräfta barnet exakt som det är, så att de känner att de duger.10. Ironisera och förlöjliga aldrig ditt barn.God självkänsla fungerar som ett psykiskt immunförsvar. Barn som får tillgång till en god självkänsla vågar göra misstag, vågar pröva nya saker och kommer lättare kunna luta sig tillbaka och lita på sin egen inre självkänsla och kapacitet i framtiden.Barn är jordens blommor och vi måste vattna dem försiktigt och sköta om dem med bästa omsorg så det kan blomma ut i all sin prakt och inte låta dem vissna i dålig jordmån.
Håller du med Charlotta?

Det här är Charlotta

Namn: Charlotta Lagerberg-Thunes
Ålder: 40 år
Yrke: Barnboksförfattare till böckerna om Popcornmannen Poppe, beteendevetare och frilansskribent.
Läs mer: www.popcornmannenpoppe.se


Debattera gärna självkänsla med författaren Charlotta Lagerberg-Thunes här nedan. Passa på att ge varandra fler tips för hur vi som föräldrar kan ge våra barn god självkänsla!

Läs också...

Barnnet redaktionen
Vi som skriver här är vår kära Barnnet redaktion, vi skriver nästan enbart om barnprylar och anser oss själva som experter på området. Barnnet.se har funnits sedan 2007 så vi har varit med i barnsvängen en lång tid och fullkomligt älskar barnprodukter.