Nyheter

Amma gärna men inte offentligt

Philips Avent har undersökt svenskars attityd till amning

Amma gärna men inte offentligt

De flesta svenskar tycker att barn ska ammas i upp till ett år, det visar en ny undersökning från Philips Avent. Foto: Philips Avent.

Amning är ett ämne som fler än nyblivna föräldrar har åsikter om. En skandinavisk attitydundersökning om amning visar bland annat att svenskar tycker att kvinnor bör amma men varannan att amning på offentlig plats är olämpligt. Att amning är positivt är något alla är överens om, dock hur länge den ska pågå och var är ämne för diskussion. Philips Avent har därför genomfört en undersökning om attityder till amning i Sverige, Norge och Danmark.
Amma upp till 1 årUndersökningen slår fast att 85 procent av svenskarna tycker att barn bör ammas. Endast 13 procent svarar att de inte har en åsikt. Svenskarna är också eniga i sin åsikt om hur länge barn bör ammas, tre av fyra anser att upp till ett år är lämpligt. Däremot är svenskar till skillnad från sina skandinaviska grannar mer tveksamma till amning av äldre barn. Endast var tionde svensk anser att det är lämpligt att amma barnet efter ett års ålder. I Norge tycker en av tre att det är lämpligt att amma över ett år och i Danmark en av fyra.
Amma inte var som helstTrots att en stor majoritet tycker att barn bör ammas så anses det inte lämpligt att amma var som helst, en åsikt som är genomgående i hela Skandinavien. Hälften av de svenska svarspersonerna uppger att det är helt eller delvis olämpligt att amma på offentlig plats. Minst passande anses det vara att amma på restauranger, barer och i kollektivtrafiken, medan toleransen är högre för att amma på privata fester, badstranden eller biblioteket. – Amning är ett ämne som nästan alla har åsikter kring. Undersökningen visar att vi ofta har motsägelsefulla attityder till amning. Det anses positivt att amma, men att det inte får pågå för länge och inte heller var som helst. Som förälder kan det vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till omgivningens åsikter, men det är viktigt att föräldrar ändå känner efter själva vad som är lämpligt för dem, säger Jenny Davidsson, marknadsansvarig, Philips Avent.

På dessa platser är det minst okej att amma

Så här blev svaret när Philips Avent frågade: Finns det platser där du anser att det är olämpligt att amma?

På en bar: 24 %
På restaurang: 20 %
Alla offentliga platser: 18 %
I kollektivtrafiken: 18 %
På café: 11 %
På jobbet: 10 %

Men, de flesta (47 %) svarade trots allt att det inte finns några platser som är olämpliga att amma på.


Äldre mer tolerantaVilka platser som anses vara acceptabelt att amma på, varierar med ålder och mellan regioner. Toleransen för amning i offentliga miljöer är lägst hos yngre mellan 15-22 år, där 75 procent anger minst en offentlig plats som de anser vara olämplig. Attitydskillnaderna i landet är störst mellan Norrland och Stockholm. Exempelvis är en av tre stockholmare negativt inställda till amning på restauranger till skillnad från norrlänningar där enbart en av tio finner det olämpligt.Undersökningen visar också att den positiva attityden till amning inte sträcker sig till att amma andras barn. En majoritet av svenskarna (58 procent) tycker att det är tveksamt att amma andras barn, varav 10 procent att det är helt oacceptabelt. Undersökningen genomfördes av Snabba Svar på uppdrag av
Philips Avent under 2011. I undersökningen deltog 1 090 svenskar, både föräldrar och personer utan barn.
Vad anser du om amning på offentliga platser?
Diskutera gärna med oss på Facebook!

Läs också...

Barnnet redaktionen
Vi som skriver här är vår kära Barnnet redaktion, vi skriver nästan enbart om barnprylar och anser oss själva som experter på området. Barnnet.se har funnits sedan 2007 så vi har varit med i barnsvängen en lång tid och fullkomligt älskar barnprodukter.